GOTTA
portfolio V02portfolio V01
podpis
o mne_about me_
Vitaj!

Volám sa Andrej Sarnovský a som grafický dizajnér. Žijem a pracujem v Košiciach. Primárne sa zaoberám nasledovnými typmi projektov:

tlačoviny_firemná identita_internetové stránky_mobilné aplikácie_newslettre_
flash animácie_a iné_

Všetko podstatné o mne nájdeš v mojej práci.


Hello!

I am Andrej Sarnovský, a graphic designer from Kosice, Slovakia. My primary objectives are the following types of projects:

prints_corporate identity_web_mobile app_newsletters_flash animation_and other_

All about me is in my work.
aktuálne_latest_